Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Uģis Mežavilks pie sava darba galda. 1970. gadi. Foto no Mežavilku ģimenes arhīva

Bauskas muzeja krājumā atrodas mākslinieka, gleznotāja Uģa Mežavilka (1929-1998) glezniecības un grafikas darbu kolekcija, kuru muzejs saņēma dāvinājumā no mākslinieka meitas Rūtas Mežavilkas. Tajā ietilpst vairāk kā 600 autora darbu – gleznas, akvareļi, grafikas, karikatūras un ilustrācijas.

Līdz šim Latvijā Uģa Mežavilka personība un mākslinieciskais veikums nav plaši pētīts. Publikai viņš, lielākoties, pazīstams kā karikatūrists, bet viņa glezniecība zināma, galvenokārt, mākslas lietpratējiem.

2022. gadā pateicoties VKKF un Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2022 projektu konkursa finansējumam un Bauskas muzeja finansiālam atbalstam, mākslas zinātniece Mg. Art. Irēna Bužinska ir pētījusi mākslinieka Uģa Mežavilka dzīves gājumu, radošo darbu, mākslinieka personības un laika savstarpējās attiecības, kā arī viņa radošā mantojuma nozīmību Latvijas mākslā 20. gadsimta 2. pusē.

Pētījuma pilns teksts

Bērnība un skolas gaitas. Mākslinieks Uģis Mežavilks dzimis 1929. gada 14. augustā Bauskas apriņķa Svitenes pagasta “Mežavilkos” pagasta vecākā Kristapa (1875-1932) un skolotājas Alīdas Eleonoras (dzim. Jaunzeme, 1902-1980) Mežavilku ģimenē.

Ģimenē vēl bija divi bērni: vecākais dēls Zigurds (1926-2015) – vēlāk plaši pazīstams sporta žurnālists un fotogrāfs – un meita Rūta, kas nomira agrā bērnībā.

Pēc tēva nāves 1932. gadā, „Mežavilku“ mājas nācās pārdot un māte ar dēliem pārcēlās uz Vecsauli, kur Uģis Mežavilks uzsāka skolas gaitas Vecsaules skolā. 1939. gadā Alīda Mežavilka dabūja pasta nodaļas priekšnieces amatu Purmsātos, netālu no Liepājas. Jau kara pirmajā dienā 1941. gada 22 jūnijā viņai nācās evakuēties un ģimene nokļuva Krievijā, Ivanovas apgabalā.

Bruno Jaunzems. Klusā daba. 20. gs. 30. gadi. Mežavilku ģimenes kolekcija

Pirmie mākslas iespaidi. Abi vecāki bija mākslinieciski apdāvināti – tēvs Kristaps rakstījis dzejoļus, bija personīgi pazīstams ar Raini, bet māte Alīda jaunībā bija sapņojusi par pianistes karjeru. Interese par zīmēšanu Uģim Mežavilkam radās jau agrā bērnībā, jo „Mežavilku“ mājās, lai uzlabotu savu veselību, vairākas vasaras uzturējās mātes brālis mākslinieks Bruno Jaunzems (1899-1956). Te viņš, tolaik arhitektūras students, ne tikai atpūtās, bet arī smēlās iespaidus radošam darbam. Bruno Jaunzems vēlāk turpināja studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā, ko beidza 1935. gadā Riharda Zariņa vadībā. No 1949. līdz 1951. gadam viņš strādājis par akvareļglezniecības pedagogu Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā.

Ja brālim Zigurdam gleznošana dabā nelikās interesanta, tad pilnīgi pretēji – mazais Uģis ar neatslābstošu uzmanību vēroja mākslinieku studijās. Pēc daudziem gadiem – jau esot diplomēts mākslinieks – viņš pārmantoja šo aizrautību un ar patiesu prieku gleznoja dziļi izjustas sev tuvas apkārtnes ainavas.

Kā vēlāk atcerējās brālis Zigurds, tieši šie pirmie, tiešie kontakti ar mākslu un mākslinieku, kad mātes brālis Bruno Jaunzems uzturējās „Mežavilkos“, atstāja uz Uģi lielu iespaidu, lai ar zīmēšanu viņš sāktu nodarboties ar daudz lielāku aizrautību.

Uģis Mežavilks. Karikatūras par vācu armiju. 1943. gads. Lūse L. "Viens no centīgākajiem latviešu zēniem". ATRADUMS ARHĪVĀ //Cīņa, Nr. 107, 9.06. 1979, 2. lpp.

Kara laiks. Studijas Maskavā. Burtiski pirmajās kara dienās Mežavilku ģimene evakuējās uz Krieviju, Ivanovas apgabalu, kur tika izveidots viens no lielākajiem Latvijas evakuēto iedzīvotāju centriem. Mākslinieks vēlāk atcerējās, ka sākumā viņi dzīvoja kolhozā „Parīzes Komūna“, tad pārcēlās uz Ivanovas pilsētu, kur tika organizēta arodskola evakuēto latviešu bērniem.

Ikvienu brīvu brīdi pusaudzis zīmēja. Vienlaikus tā bija saziņas forma, jo sākumā krievu valodu viņš vispār nesaprata. Kara gados dzīves apstākļi bija ļoti skarbi. 1943. gada sākumā zēns raksta vēstuli Vilim Lācim, Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam, sūta savus zīmējumus un lūdzu iespēju dabūt papīru un krāsas.

Rūpes par Uģi pēc V. Lāča personīga rīkojuma uzņēmās valdības pārstāvji. Sākumā viņš dzīvoja Latvijas PSR Arodbiedrību Centrālās Padomes atpūtas namā Maskavas tuvumā, bet 1943. gada rudenī – uzsāka mācības Maskavas pilsētas mākslas viduskolā, kuru absolvēja 1950. gadā. Šajā skolā mākslinieks apguva vidusskolas vispārējos priekšmetus, gan profesionālas zināšanas kompozīcijā, gleznošanā un zīmēšanā.

Profesors Kārlis Miesnieks konsultē studentu Uģi Mežavilku. Ap 1952. Foto no LMA IC materiāliem

Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Pirmie soļi mākslā. Uģis Mežavilks iestājās Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā 1950. gadā, uzreiz pēc apmācībām Maskavā. Viņa studiju biedri bija reizēm par „vareno kopu“ devētie mākslinieki Rita Valnere (1929–2015), Edgars Iltners (1925–1983), Gunārs Mitrēvics (1928–2007), Aleksandrs Stankēvičs (1932–2015), kura izveidoja un vēlāk nostiprināja tā dēvēto skarbo stilu 20. gadsimta 60. gados, atsakoties no aklas sekošanas sociālistiskā reālisma metodei un panākot lielāku mākslinieciskās izteiksmes brīvību savā daiļradē.

Uģim Mežavilkam glezniecību pasniedza Ģederts Eliass (1887–1975), zīmēšanu – Kārlis Miesnieks (1887–1977) un Jānis Roberts Tilbergs (1880–1972). Gados jaunākie kolēģi – Glezniecības nodaļas pasniedzēji 20. gs. 50 gadu pirmajā pusē – Arvīds Egle (1905–1977), Vladimirs Kozins (1923).

1956. gadā topošais mākslinieks beidza LMA Glezniecības nodaļu ar diplomdarbu „Pirms negaisa“ profesora Eduarda Kalniņa (1904–1988) vadībā, kas tika eksponēts arī studentu diplomdarbu izstādē. Mākslinieks Bernhards Dannenhiršs (1894–1972), novēlot atrast jaunajiem māksliniekiem savu individuālo rokrakstu, par U. Mežavilka diplomdarbu rakstīja: „Dažos darbos temats un sižets kalpo par pamatu visu mākslinieka izteiksmes līdzekļu lietošanai. […] Mākslinieka mērķtiecība redzama arī U. Mežavilka gleznā “Pirms negaisa” (vad. prof. E. Kalniņš), kas attēlo siena novākšanas steigu un sasprindzinātību. Neizstrādāti palikuši cilvēku tēli; skaties tajos, bet skaidru priekšstatu par tiem neiegūsti“.

Ar 1957. gada 27. oktobri datēts mākslinieka iesniegums Latvijas PSR Mākslinieku savienības valdei. Viņa lūgumu kļūt par profesionālās mākslinieku organizācijas biedru atbalstīja mākslinieks - karikatūrists Samuils Haskins, grafiķi Bernhards Dannenhiršs un Valdemārs Valdmanis. Uģis Mežavilks 1959. gadā kļuva par pilntiesīgu Latvijas PSR Mākslinieku savienības biedru.

Uģis Mežavilks. Pirms negaisa. 1956. Diplomdarbs. Foto no LMA IC materiāliem
Pirmais Uģa Mežavilka darinātais vāks žurnālam „Dadzis“. 1956. gads.

Žurnāls „Dadzis“. Pirmā un vienīgā Uģa Mežavilka darba vieta. Mākslinieks Uģis Mežavilks sāka strādāt humora un satīras žurnālā “Dadzis” esot mākslinieciskā redaktora vietnieka postenī ar tā izdošanas 1957. gada pirmo numuru.

Uģis Mežavilks ilgstoši bija mākslinieciskā redaktora vietnieks. Viņa pienākumos ietilpa ne tikai karikatūru zīmēšana, bet arī žurnāla vizuālā tēla izstrāde, darbs ar autoriem un maketa sagatavošana tipogrāfijai.

Izdevums izcēlās ar savu augsti māksliniecisko noformējumu. Mākslinieku zīmējumi piesaistīja ar spilgtu tēlainību, izmantojot visu plašo grafiskās mākslas izteiksmes līdzekļu arsenālu – līnijas dinamiku, formas hiperbolizāciju, liekot runāt pašam tēlam kā idejas nesējam, samazinot tekstuālās starpniecības nozīmi līdz minimumam. Uģis Mežavilks, sākot ar „Dadža“ 1957. gada 3. numura vāku katru gadu radīja lielāku skaitu gan pirmā, gan sākotnēji arī pēdējā vāku zīmējumu, bet viņa izdevumā ievietoto karikatūru skaitu mākslinieks pat pats nav spējis noteikt.

Kopumā laika posmā no 1957. gada janvāra līdz 1995. gada jūlijam iznāca 921 “Dadža“ numurs, no kuriem tuvu 160 vāku noformējumus darinājis Uģis Mežavilks. Grūti pateikt, vai vēl kāds cits latviešu mākslinieks var lepoties ar tādu sasniegumu! Vienīgi caur viena mākslinieka Uģa Mežavilka darbības prizmu četrdesmit gadu garumā šajā izdevumā var izsekot gan viņa mākslinieciskā rokraksta attīstībai, aktuālai tematikai, varas akceptētai tēlu tipizācijai, gan arī gūt priekšstatu par izdevuma tā laika politiskās sistēmas diktētām iekārtojuma prasībām un formālām izteiksmes iespējām kopumā.

Mākslinieka radošais mantojums Latvijas 20. gadsimta otrās puses kontekstā. Mākslinieka Uģa Mežavilka radošais mantojums ietver sevī devumu glezniecības un grafikas jomās, kas radīts no 20. gs 50. gadus vidus līdz viņa dzīves radošā ceļa noslēgumam 1998. gadā. Apguvis profesionālās iemaņas vissmagākajā latviešu mākslas pārbaudījumu periodā – 20. gs. 40. gadu beigās un 50. gadu vidū, kad jaunās padomju varas okupācijas apstākļos bez ierunām bija jāapgūst sociālistiskā reālisma daiļrades metode, mākslinieks saglabāja un turpināja reālistiskās mākslas tradīcijas savā glezniecībā – īpaši ainavas un portreta žanros. Lai arī Uģis Mežavilks absolvēja Mākslas akadēmiju glezniecības specialitātē, tomēr dažādu dzīves apstākļu dēļ māksliniekam nebija lemts attīstīt savu talantu šajā tēlotājas mākslas veidā, kur līdz ar viņu 50. gadu otrajā pusē sevi pieteica jauna, spēcīga gleznotāju, grafiķu un tēlnieku paaudze.

Uģa Mežavilka devums Latvijas mākslā iekļaujas gluži kā viņa dzimtās Zemgales līdzenums. Acij te viss gana līdzens un pārredzams. Zemgalē ielīksmo krāšņi, zemes dāsnuma piepildīti lauki un tīrumi. Poētiski sakot – rāma ainava un skats. Tieši tāda ir Uģa Mežavilka glezniecības mantojuma loma Latvijas 20. gadsimta II puses glezniecībā.

Latvijas mākslas kopainā pagrūti iekļaujas „eļļas karikatūras“ – daudzfigūru kompozīcijas, kurās mākslinieks parāda savas spējas sniegt daudz dziļāku un niansēs izvērstāku tēlu psiholoģisko raksturojumu. Darbs pie šādas ievirzes gleznām tika uzsākts 1973. gadā ar satīrisko grupas protretu „Par klātesošiem nerunā“, kurās autors ar viņam raksturīgu humora izjūtu atklāj cilvēku pašapmierinātību, pļāpīgumu, lielību, laiskumu un citus cilvēka netikumus. Intervijā ar žurnālisti A. Malcāni viņš atklāj, ka neraugoties uz to, vai šos audeklus spēs novērtēt un izprast viņa kolēģi profesionāļi „esmu nolēmis katru gadu gleznot vienu šādu kompozīciju.“ Uģa Mežavilka pienesums satīriskās gleznas žanra jomā vēl gaida savu profesionālu vērtējumu.

Taču tā ir tikai viena mākslinieka radošā mantojuma daļa. Citāda ir viņa loma un nozīme grafikā un tādos ļoti grūtos žanros kā karikatūra un saržs. Mākslinieka vārds Latvijas karikatūras vēsturē ierakstīts zelta burtiem. Viņa devums Latvijas karikatūras vēsturē ir ļoti nozīmīgs, par ko liecina viņa darbība šajā žanrā, sākot no 20. gs. 50. gadu vidus līdz 20. gs. 90. gadu beigām. Izcila ir mākslinieka saržu kolekcija, kas pārliecinoši prezentē Uģa Mežavilka prasmi sniegt precīzu un ļoti trāpīgu radošas personības raksturojumu. Viņš ir viens no pirmajiem, vadošajiem līderiem šajā mākslas jomā. Uģis Mežavilks bija lielisks formas meistars. Virtuoza, lakoniska, maksimāli savā plūdumā un kustībā precīza līnija viņa neskaitāmajos saržos un karikatūrās ir cilvēka rakstura un īpašību izcili trāpīgs raksturotājs. Tieši karikatūrā viņš uzdrīkstējās būt drosmīgs meklētājs, kas radīja tikai sev raksturīgu cilvēka tipu ar tam piemītošu spilgtu tēlainību. Viņš uzdrīkstējās eksperimentēt un paplašināt karikatūras robežas.

Uģa Mežavilka devums grāmatu grafikas jomā skaitliski nav apjomīgs. Mākslinieks sava mūža laikā ir ilustrējis kopumā piecdesmit piecas grāmatas. Pavisam mazs ir klasiskās, „tīrās“ daiļliteratūras ilustrēto grāmatu skaits – to ir tikai trīs. Nenoliedzami, katrai no tām ir atšķirīga pieeja. Pirmajā ir klasisks, savam laikam tipisks zīmējums, kurā mākslinieks parāda savu profesionālo prasmi strādāt ar līniju.

Tikpat neliels ir mākslinieka devums bērnu grāmatu ilustrāciju jomā, no kurām divas tapušas 20. gs. 60. gadu pirmajā pusē.

Nozīmīgs Uģa Mežavilka ieguldījums ir satīriskās prozas un dzejas ilustrāciju jomā. Visvairāk mākslinieks ilustrējis tuvo kolēģu, ilggadīgu „Dadža“ līdzstrādnieku Andreja Skaiļa grāmatas un Valda Artava sacerējumus.

Irēna Bužinska. 2022. Zinātniski pētnieciskais darbs "Unikāla kultūras personība Zemgalē. Uģis Mežavilks". Pētījuma pilns teksts

Par muzeju

Muzejs glabā arheoloģiskas, etnogrāfiskas, vēsturiskas un mākslas liecības par Bauskas novada vēsturi. Ekspozīcijas sniedz ieskatu par Bausku 20. gs.

Kontakti

Bauskas muzejs
Adrese: Kalna iela 6, Bauska
Bauskas novads, LV-3901

+371 63960508

bauska.muzejs@bauskasnovads.lv

Seko mums!

Bauskas muzejs. Visas tiesības aizsargātas 2023.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close